Zadzwoń i uzyskaj korzystną ofertę na ubezpieczenie OC lub pakiet OC + AC
Kompleksowe ubezpieczenie pojazdu w zakresie Odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Autocasco, Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Assistance oraz Ochronę Szyb.


OC pojazdów mechanicznych Obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która kierując ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim oraz, że obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Polski, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.


AUTOCASCO Dobrowolne ubezpieczenie obejmujące ochroną koszty naprawy uszkodzonego pojazdu wskutek różnego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia rekompensatę w razie jego kradzieży. Ubezpieczenie zawiera szereg klauzul dodatkowych pozwalających dopasować ofertę do rzeczywistych potrzeb oraz możliwości finansowych klienta.


NNWK Dobrowolne ubezpieczenie którego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie jazdy oraz użytkowania pojazdu. NNWK chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów pojazdu. Możliwość wyboru czterech SU w przedziale: 10.000 – 100.000 zł.


ASSISTANCE Dobrowolne ubezpieczenie obejmujące zdarzenia wynikające z kolizji drogowej, wypadku, awarii oraz unieruchomienia pojazdu. Klient może liczyć na naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia, holowanie, lub wynajem pojazdu zastępczego. Możliwość wyboru czterech wariantów ubezpieczenia: pakiet Podstawowy, Standard, Comfort lub VIP.


OCHRONA SZYB Dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem jest uszkodzenie lub zniszczenie szyby pojazdu wskutek nagłego działania siły mechanicznej, pożaru, powodzi, wybuchu, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu oraz działania osób trzecich. Ubezpieczenie można wykupić z polisą OC i/lub AC. SU 2.000 zł. Pakiet komunikacyjny dotyczy samochodów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 tony. Ubezpieczenie można wykupić wyłącznie z ubezpieczeniem OC ppm i/lub ubezpieczeniem AC, na SU: 2.000 zł.

* Podstawą ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie: z dnia 22.05.2019 r. OWU Autocasco, z dnia 06.03.2019 r. OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów Pojazdu Mechanicznego, z dnia 02.08.2018 r. OWU Auto Assistance, nr U/90/2010 z dnia 24.11.2010 r. OWU Autoszyby. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, dostępnych na ww. stronie oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k. lub Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.UBEZPIECZENIA SĄ OFEROWANE PRZEZ SOLID GROUP SP. Z O.O. Spółka Komandytowa – AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO TUZ TUW

Masz pytania? Zadzwoń!

603 33 88 22