SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DORADCĄ.
POMOŻEMY CI W DOBORZE NAJLEPSZEGO PRODUKTU UBEZPIECZENIOWEGO.

Ubezpieczenie domów jednorodzinnych i mieszkań zapewnia ochronę posiadanego mienia. Polisa zapewnia wypłatę odszkodowania za zniszczone mienie w przypadku zdarzeń losowych, jak np.: pożar, zalanie, uderzenie pioruna, powódź, przepięcie, dewastacja, grad, huragan – w zależności od wybranego zakresu ubezpieczenia.

Ochrona może obejmować zarówno dom jednorodzinny, inne zewnętrzne obiekty: budynki gospodarcze, garaż, ogrodzenie posesji, a także systemy słoneczne, jak również mienie wewnątrz budynków np.: wyposażenie domu, mieszkania – meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, przedmioty osobistego użytku np. ubrania. Ubezpieczenie może obejmować kradzież mienia w następstwie włamania, a także rabunek mienia i dewastację.

Ubezpieczenie może być rozszerzone o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym związaną z opieką nad dziećmi (szkody spowodowane osobom trzecim przez dzieci), posiadanym majątkiem (mieszkaniem, domem, wyposażeniem), użytkowaniem rowerów oraz amatorskim uprawianiem sportów. Ubezpieczenie obejmuje też szkody spowodowane osobom trzecim przez zwierzęta domowe jak np. psy lub koty należące do osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie Home Assistance pokrywa koszty interwencji i wsparcia specjalisty w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach związanych z ubezpieczoną szkodą np. elektryka, hydraulika, stolarza, ślusarza, dekarza, szklarza, technika urządzeń grzewczych lub specjalisty od systemów alarmowych, a także po awarii sprzętu AGD/RTV.

Podstawą ubezpieczenia są ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań zatwierdzone Uchwałą Zarządu TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie, nr U/67/2020 z dnia 08.07.2020 r.

Szczegóły dotyczące ubezpieczenia w tym m.in. ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela znajdują się w mających zastosowanie do danego ubezpieczenia Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz u przedstawicieli handlowych Solid Group sp. z o.o. sp.k.

UBEZPIECZENIA SĄ OFEROWANE PRZEZ SOLID GROUP SP. Z O.O. Spółka Komandytowa – AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO TUZ TUW

Masz pytania? Zadzwoń!

603 33 88 22