System łączy w sobie dwie podstawowe funkcje: informacyjną i ochrony życia. Składa się na niego: radiolinia antynapadowa, piloty antynapadowe oraz urządzenia monitorujące

Warto podkreślić, iż sygnały z systemu są zawsze traktowane przez nas priorytetowo. System ten stanowi zatem idealne rozwiązanie dla osób starszych bądź mieszkających samotnie. Jego prostota działania ogranicza się w praktyce tylko do wciśnięcia przycisku pilota.

Rozwiązanie to szczególnie przydatne jest w sytuacjach zagrożenia życia, utraty zdrowia, wystąpienia okoliczności typu pożar, napad, wymuszenie. Sygnał z tego systemu jest przekazywany za pośrednictwem dyspozytora do służb medycznych i ratowniczych. Niewielki nakład finansowy poniesiony na zakup i montaż systemu oraz szerokie zastosowanie to niewątpliwie wymierne korzyści dla klienta.

Masz pytania? Zadzwoń!

603 33 88 22