Systemy GPS


Co to jest System Monitorowania Pojazdów GPS Solid Group?

System Monitorowania Pojazdów GPS Solid Group (iCar) to narzędzie służące do zarządzania i kontroli floty pojazdów dla klientów biznesowych, jak również aut prywatnych dla klientów indywidualnych. Oprogramowanie stosowane przy monitorowaniu zapewnia kontrolę czasu pracy kierowców, przebiegu pojazdów, poziomu paliwa i wielu innych informacji niezbędnych do sprawnego funkcjonowania firmy. Mając dostęp do internetowej aplikacji zyskujesz możliwości łatwiejszego zarządzania pojazdami.


Dlaczego warto zainstalować System Monitorowania Pojazdów GPS Solid Group?

Decydując się na zakup oraz instalację Systemu Monitorowania GPS Solid Group możesz znacząco zmniejszyć koszt eksploatacji floty pojazdów, podnosząc przy tym bezpieczeństwo przewożonych towarów i ładunków.

Satelitarny monitoring GPS oraz transmisja GPRS umożliwia dostęp do następujących danych:

 • aktualne położenie pojazdów
 • monitoring zużycia paliwa (poziom paliwa, zużycie paliwa, tankowania, ubytki)
 • napięcie akumulatora pojazdu
 • historia przebytych tras, miejsc oraz czasu postojów
 • prędkość pojazdów, obroty silnika, dystans, całkowite zużycie paliwa
 • dane odnośnie bezpieczeństwa kierowców - Eco-driving
img

Dodatkowo stanowi idealne zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą lub przywłaszczeniem. System GPS pozwala rozliczać pracowników - pokonane kilometry prywatne oraz służbowe, określić wydajność oraz efektywność kierowców, terminowość wykonanych spotkań. Dodatkowo pozwala kontrolować zużycie paliwa oraz prowadzić ewidencję tankowań. Z systemu można korzystać z dowolnego miejsca, dzięki aplikacji mobilnej na smartfona.

Korzyści jakie niesie ze sobą system GPS to przede wszystkim możliwość natychmiastowego oraz dokładnego określenia położenia pojazdów, a co za tym idzie monitorowania przewożonych wartości. Istnieje możliwość ustawienia powiadomień odnośnie przekroczenie prędkości, wyjazdu poza określony obszar, ruchu na wyłączonej stacyjce (holowanie) i wielu innych zdarzeń.


Dla kogo jest System Monitorowania Pojazdów GPS Solid Group?

System Monitorowania Pojazdów GPS Solid Group skierowany jest do klientów biznesowych chcących zarządzać flotą samochodową, jak również do klientów indywidualnych którzy chcą zabezpieczyć swój pojazd przed kradzieżą.

System Monitorowania Pojazdów GPS Solid Group (iCar) dla firm:

Firmy transportowe, przewozowe, kurierskie, logistyczne, spedycyjne

 • Pełna kontrola nad posiadaną w firmie flotą pojazdów
 • Kontrola i optymalizacja tras przejazdów
 • Ograniczenie kosztów użytkowania pojazdów poprzez wyeliminowanie nieprawidłowego ich wykorzystania
 • Zmniejszenie wydatków związanych ze zużyciem paliwa
 • Ułatwienie rozliczenia pracowników z efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz zleconych zadań
 • Uzyskanie informacji o aktualnej lokalizacji pojazdu na mapie cyfrowej, umożliwiające wysłanie najbliższego pojazdu w miejsce zlecenia
 • Monitoring liczby i długości postojów
 • Weryfikacja użytkowania pojazdów w celach prywatnych
 • Kontrola terminowości dostaw
 • Ochrona przewożonych towarów i ładunków

Firmy handlowe, usługowe

 • Ograniczenie kosztów związanych z wykorzystaniem pojazdów służbowych
 • Zmniejszenie wydatków zużycia paliwa w firmie poprzez pełną kontrolę i ewidencję ilości tankowań paliwa, a także kontrolę miejsc tankowania pojazdów
 • Wzrost zysków w firmie poprzez zwiększenie wydajności pracy poszczególnych pracowników
 • Możliwość weryfikacji wykonania założonych planów handlowych
 • Kontrola czasu oraz ilości wizyt handlowych
 • Zwiększenie efektywności wykonania powierzonych zadań
 • Wyeliminowanie wykorzystania pojazdów niezgodnie z ich przeznaczeniem, kontrola przebytych tras w celach służbowych oraz prywatnych
 • Podniesienie jakości świadczonej usługi poprzez wykorzystanie możliwości systemu, np. czas poświęcony na obsługę Klienta
 • Rozliczanie handlowców z założonego planu sprzedażowego
 • Dokładna analiza wykonanych dostaw, realizacji zleceń
 • Możliwość planowania i optymalizacji tras pokonywanych przez pracowników

Firmy komunalne

 • Zmniejszenie kosztów zużycia paliwa w firmie poprzez pełną kontrolę i ewidencję ilości tankowań paliwa, a także kontrolę miejsc poboru paliwa
 • Ułatwienie rozliczenia pracowników z efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz zleconych zadań
 • Kontrola i optymalizacja tras przejazdów
 • Ograniczenie kosztów użytkowania pojazdów poprzez wyeliminowanie nieprawidłowego ich wykorzystania
 • Rozbudowany monitoring pracy pojazdów asenizacyjnych, śmieciarek, hakowców, zamiatarek i innych

Od dnia 01.07.2013 r. firmy zajmujące się odbiorem, transportem oraz zrzutem odpadów mają bezwzględny obowiązek posiadania monitoringu GPS we wszystkich pojazdach do tego przeznaczonych. Pojazdy te muszą być wyposażone w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów wraz z funkcją pozycjonowania satelitarnego, która umożliwi trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach ich postojów.

System iCar oferowany przez firmę Solid spełnia wszystkie wymogi dotyczące Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Firmy budowlane

 • Zmniejszenie kosztów zużycia paliwa w firmie poprzez pełną kontrolę i ewidencję ilości tankowań paliwa, a także kontrolę miejsc poboru paliwa
 • Wykrywanie ewentualnych kradzieży paliwa dzięki monitorowaniu jego poziomu w baku przez 24 h na dobę oraz dzięki możliwości porównania raportów ze stacji (faktur) z ilością faktycznie zatankowaną do zbiornika
 • Ułatwienie rozliczenia pracowników (operatorów, kierowców) z efektywnego wykorzystania czasu pracy oraz zleconych zadań
 • Kontrola i optymalizacja tras przejazdów
 • Weryfikacja sposobu wykorzystania pojazdów, przepracowanych motogodzin, wykonanych kursów
 • Ochrona pojazdów przez 24 h na dobę
 • Kontrola miejsc oraz czasu wykonania danego zlecenia

Klient Indywidualny

 • Zamontowany sterownik GPS umożliwia monitorowanie aktualnej pozycji pojazdu, istnieje możliwość rozszerzenia systemu o elementy podnoszące bezpieczeństwo pojazdu
 • Możliwość korzystania z aplikacji na urządzeniach mobilnych
 • Kontrola nieautoryzowanego uruchomienia pojazdu
 • Alarm w przypadku holowania pojazdu
 • Przekroczenie granicy obszaru strefy/punktu będzie sygnalizowane użytkownikowi aplikacji
 • Możliwość zaplanowania trasy przejazdu
 • Nasz sterownik GPS umożliwia użytkownikowi ubieganie się o zniżkę w części kradzieżowej polisy Autocasco

Kopiowanie, rozpowszechnianie, przedruk i publikacja w jakiejkolwiek formie (również elektronicznej) do celów komercyjnych i prywatnych, bez zgody autora serwisu zabronione.

Masz pytania? Zadzwoń!

603 33 88 22